Smart Assetmanagement

  • Processen ingericht o.b.v. Value Chain (zero waste)
  • Slimme toepassing ISO55001 Framework
  • Optimaal gebruik Smart softwaretools
  • Digitale communicatievormen
  • Sturen op SMART Indicatoren